Frank Thibau

Araceli Requena

 

Kznny Cotman 

Lucas Bertels

Vera Zegerman (NL)

Paul Carlier

 

Ludwig Dupon

Vandamme JacquesKader waarin de C.A.B. (Commissie voor Artistiek Beleid) werkzaam is

De commissie wordt voorgezeten door een Voorzitter/Coördinator, nochtans zijn ALLE commissieleden evenwaardig, heeft ieder commissielid een gelijkwaardige stem.
Het voorzitterschap kan om de drie jaar waargenomen worden (met een beurtrol) door een ander commissielid. De voorzitter kan ook door de commissie een verlenging van mandaat krijgen bij algemene stemming.

Elk commissielid is aangesteld tot zij/hij zelf zijn/haar ontslag geeft. Dit moet drie maanden voor datum van het effectief in werking treden van het ontslag, ten einde de voorzitter de gelegenheid te geven naar een vervangend lid uit te kijken.

De commissie beslist steeds unaniem en autonoom over alles in de grootste geheimhouding.

Geen enkel commissielid mag wat dan ook over genomen beslissingen openbaar maken. Deze maatregel is nodig om ieder commissielid afzonderlijk en de commissie in haar geheel te beschermen.

Geen enkel commissielid kan afzonderlijk aansprakelijk worden gesteld voor de beoordeling van een ingezonden dossier of aanvragen, al dan niet met een positief of negatief resultaat.

In principe vergadert de commissie eens om de twee maanden, telkens voor er een nieuwe tentoonstelling zal plaats vinden.

De commissieleden kunnen ten alle tijd voorstellen, opmerkingen naar voor brengen via de e-mail van de voorzitter of aan het secretariaat van het Centrum. of aan de Heer P. Carlier rechtstreeks.

De commissie beschikt over een lade op het secretariaat. Deze zal eens per week door de Voorzitter geledigd worden. De documenten zullen volgens de specialiteit naar het betrokken commissielid doorgestuurd worden, en eventueel bij een volgende commissievergadering besproken worden.